Cập nhật chính sách của chính phủ Úc cho First Home Buyer 2024

First Home Buyer – Mua ngôi nhà đầu tiên là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người, nhưng hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, có nhiều quyền lợi và hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức tài chính nhằm giúp giảm bớt gánh nặng này. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về những quyền lợi mà First Home Buyer có thể tận dụng, từ các chương trình hỗ trợ tài chính đến các khoản vay ưu đãi và các chính sách thuế.

First Home Buyer là gì?

Để áp dụng và đăng kí được đơn xin chính sách áp dụng quyền lợi của First Home Buyer, bạn sẽ phải đủ những điều kiện sau:

 • Ít nhất một trong số các người nộp đơn phải là công dân Úc hoặc có thường trú tại Úc. Công dân New Zealand thường trú tại Úc với Thị thực Loại đặc biệt cũng có thể nộp đơn.
 • Người nộp đơn và vợ/chồng/bạn đời của bạn không được sở hữu bất động sản nhà ở nào tại Úc trước ngày 1 tháng 7 năm 2000. Họ cũng không được phép mua bất động sản nhà ở ở bất kỳ đâu tại Úc kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 và sử dụng bất động sản đó làm nơi cư trú liên tục trong 6 tháng.
 • Tất cả người nộp đơn phải cư trú tại ngôi nhà đã mua hoặc xây dựng làm nơi cư trú chính trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, bắt đầu trong vòng 12 tháng sau khi hoàn tất giao dịch đủ điều kiện.
 • Người nộp đơn có trách nhiệm chứng minh với Ủy viên rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu về cư trú. Họ có thể cần cung cấp tài liệu chứng minh thời gian cư trú (ví dụ: hóa đơn điện và khí đốt, sao kê ngân hàng, hóa đơn điện thoại cố định và/hoặc điện thoại di động, và hợp đồng bảo hiểm đồ đạc trong nhà).
 • Nếu không đáp ứng các yêu cầu về cư trú, người nộp đơn phải liên hệ với RevenueSA bằng văn bản trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận thấy rằng các yêu cầu về cư trú sẽ không được tuân thủ và hoàn trả khoản trợ cấp.
 • Mỗi người nộp đơn phải là một cá nhân (không phải là người được ủy thác hoặc công ty), ngoại trừ trường hợp mất năng lực pháp lý. Họ cũng phải ít nhất 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn xin trợ cấp mua nhà lần đầu.

Những thuế phí bạn sẽ phải trả nếu sở hữu ngôi nhà ở Úc:

Biết thêm chi tiết tại : Bdsuc.com

Chính sách hỗ trợ của Chính phủ khi là First Home Buyer

Áp dụng từ 01/07/2024 – 30/06/2025

Nếu bạn là First Home Buyer , bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp cho người mua nhà lần đầu lên tới 15.000 đô la, nếu bạn:

 • Mua nhà mới (bao gồm nhà, căn hộ, chung cư, nhà phố hoặc chung cư)
 • Mua căn hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện
 • Mua đất và nhà mới (hợp đồng xây dựng – hợp đồng xây dựng toàn diện)
 • Chủ sở hữu đất trống mà bạn đang xây nhà mới

*Nhà mới là nhà chưa từng có người ở hoặc bán để làm nơi cư trú và bao gồm ngôi nhà đã được cải tạo đáng kể.

Với tư cách là một First Home Buyer , bạn có thể đủ điều kiện để được trợ cấp lên tới 15.000 đô la khi mua hoặc xây nhà ở mới tại Nam Úc.

Không áp dụng giới hạn giá trị tài sản nếu hợp đồng được ký kết vào hoặc sau ngày 6 tháng 6 năm 2024.

Nếu bạn ký hợp đồng vào hoặc trước ngày 5 tháng 6 năm 2024, bạn sẽ được hưởng khoản trợ cấp dành cho chủ nhà lần đầu tiên mua nhà mới có giá trị lên tới:

 • 650.000 đô la trở xuống khi hợp đồng được ký kết giữa ngày 15 tháng 6 năm 2023 và ngày 5 tháng 6 năm 2024;
 • 575.000 đô la trở xuống khi hợp đồng được ký vào hoặc trước ngày 14 tháng 6 năm 2023.

Bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp cho First Home Buyer nếu bạn:

 • Công dân Úc hoặc thường trú nhân. Công dân New Zealand thường trú tại Úc có Thị thực loại đặc biệt cũng có thể nộp đơn. Chỉ một người nộp đơn phải đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện này.
 • Ít nhất 18 tuổi.
 • Một con người tự nhiên.

Quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với bất động sản nhà ở khác được xem xét khi xác định bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp cho chủ nhà đầu tiên. Điều này bao gồm bất động sản nhà ở mà bạn đã sở hữu trước đó và bất động sản nhà ở hiện đang sở hữu hoặc đã sở hữu bởi vợ/chồng/đối tác chung sống của bạn.

Mỗi người nộp đơn phải cư trú tại ngôi nhà đó như là nơi cư trú chính trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng bắt đầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải quyết hợp đồng mua hoặc ngày hoàn thành việc xây dựng đối với chủ sở hữu hoặc hợp đồng xây dựng.

LỢI ÍCH CỦA FIRST HOME BUYER (01/07/2024 – 30/06/2025)

Tiểu bang Miễn thuế trước bạ cho giá trị BĐS Chính phủ tặng khi mua nhà mới xây, nhà & đất (FHOG)
VIC ≤ $600k Tặng $10k khi mua giá ≤ $750k
NSW ≤ $800k Tặng $10k khi mua giá ≤ $600k nhà mới hoặc ≤ $750k đất & xây dựng
QLD ≤ $700k Tặng $30k khi mua giá < $750k
WA ≤ $450k (nhà & đất) hoặc ≤ $300k (đất trống) Tặng $10k khi mua giá ≤ $750k (Phía Nam) hoặc Tặng $10k khi mua giá ≤ $1mil (Phía Bắc)
SA Không giới hạn (chỉ dành cho mua/xây nhà mới) Tặng lên tới $15k (không giới hạn giá trị BĐS)
TAS ≤ $750k (chỉ dành cho mua nhà cũ có sẵn) Tặng $10k (không giới hạn giá trị BĐS)
NT Tặng $10k (không giới hạn giá trị BĐS)
ACT ≤ $1mil

Các tiêu chí đủ điều kiện phải được đáp ứng để nhận được các lợi ích trên.

Làm thế nào để áp dụng chính sách hỗ trợ First Home Buyer

Trong các trường hợp, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cung cấp tài chính cho bạn (danh sách Đại lý được chấp thuận) sẽ nộp đơn xin cấp Khoản tài trợ First Home Buyer thay mặt bạn. Nếu bạn yêu cầu khoản tài trợ để giải quyết hoặc thanh toán tạm ứng đầu tiên, bạn phải nộp đơn xin cấp của mình cho Đại lý được chấp thuận.

Nếu bạn không thể nộp đơn xin với Đại lý được chấp thuận, bạn có thể nộp đơn với RevenueSA.

Đơn đăng kí cần được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất giao dịch.

Khoản trợ cấp cho chủ nhà đầu tiên được thanh toán theo mỗi giao dịch đủ điều kiện bất kể số lượng người nộp đơn. Khoản trợ cấp cho chủ nhà đầu tiên sẽ không được chia nhỏ.

Nộp đơn thông qua Đại lý được chấp thuận

Có nhiều tổ chức tài chính đã được ủy quyền là Đại lý được chấp thuận để xử lý đơn đăng ký. Nếu bạn đang nhận tài chính thông qua một trong những tổ chức tài chính này, bạn có thể nộp đơn trực tiếp thông qua họ.

Khi nào khoản trợ cấp sẽ được trả?
Nếu bạn nộp đơn thông qua Đại lý được chấp thuận , khoản trợ cấp cho chủ nhà đầu tiên của bạn có thể được thanh toán:

Thời Điểm Khoản Trợ Cấp Sẽ Được Trả

Loại giao dịch Thời điểm thanh toán
Mua nhà mới hoặc nhà đang xây Vào ngày thanh toán.
Hợp đồng xây dựng Vào ngày thanh toán đợt đầu tiên của Đại lý được chấp thuận.
Chủ sở hữu xây dựng Khi nộp đơn cùng với bằng chứng hỗ trợ phù hợp cho Đại lý được chấp thuận cùng với Tuyên bố theo luật định nêu rõ ngôi nhà đã hoàn thiện và sẵn sàng để ở.

Nộp đơn thông qua RevenueSA

Nếu bạn nộp đơn trực tiếp với RevenueSA, mỗi người nộp đơn nên đọc Hướng dẫn Nộp đơn trước khi bạn bắt đầu nộp đơn. Nếu vợ/chồng/đối tác chung sống của bạn không phải là người nộp đơn, tôi khuyên họ cũng nên đọc Hướng dẫn Nộp đơn .

Bạn có thể hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến , bao gồm cả việc cung cấp bản sao các giấy tờ hỗ trợ.

Thời Điểm Khoản Trợ Cấp Sẽ Được Trả Qua RevenueSA

Loại giao dịch Thời điểm thanh toán
Mua nhà mới hoặc nhà đang xây Trong vòng 5 ngày sau khi đơn đăng ký được chấp thuận và khi RevenueSA đã nhận được:
– Bằng chứng về việc nộp đơn đăng ký với Văn phòng cấp giấy chứng nhận đất đai, hoặc
– Mẫu Xác nhận giải quyết và Nộp đơn đăng ký đã hoàn tất.
Hợp đồng xây dựng Trong vòng 5 ngày sau khi đơn đăng ký được chấp thuận và khi RevenueSA đã nhận được bản sao hóa đơn thanh toán đợt đầu tiên.
Chủ sở hữu xây dựng Trong vòng 5 ngày sau khi RevenueSA chấp thuận đơn đăng ký và RevenueSA đã nhận được:
– Bằng chứng hỗ trợ thích hợp;
– Tuyên bố theo luật định nêu rõ ngôi nhà đã hoàn thiện và sẵn sàng để sử dụng làm nơi cư trú.

Cần những gì để hoàn chỉnh đơn đăng kí áp dụng chính sách First Home Buyer

Để hoàn tất đơn đăng kí, bạn sẽ cần:

Bằng chứng về danh tính của mỗi người nộp đơn/vợ/chồng hoặc đối tác chung sống:

Một tài liệu từ danh sách được cung cấp trong phần Bằng chứng nhận dạng của Hướng dẫn nộp hồ sơ . Bao gồm các tài liệu như Giấy khai sinh Úc, Hộ chiếu Úc, Giấy phép lái xe Úc hoặc Thẻ Medicare Úc.

 1. Cần có thêm bằng chứng hỗ trợ nếu bạn:
   • Đã kết hôn – Bản sao giấy chứng nhận kết hôn.
   • Đã ly hôn – Bản sao giấy chứng nhận ly hôn.
   • Góa chồng – Bản sao giấy chứng tử của vợ/chồng/bạn đời chung sống của bạn.

  Tách biệt – Tuyên bố theo luật định với các thông tin sau:

  1. Tên của người vợ/chồng cũ/bạn đời chung sống của bạn;
  2. Ngày sinh của vợ/chồng/bạn đời chung sống;
  3. Ngày bạn kết hôn hoặc bắt đầu chung sống trong quan hệ đối tác gia đình;
  4. Ngày bạn chia tay;
  5. Địa chỉ hiện tại của vợ/chồng cũ/đối tác chung sống của bạn (nếu biết); và
  6. Một tuyên bố có hiệu lực rằng bạn không sống chung và không có ý định tiếp tục chung sống.

Nếu nộp hồ sơ tại RevenueSA, bạn phải xuất trình bản sao rõ ràng của giấy tờ tùy thân.

Mua nhà mới hoặc nhà đang xây:

 • Bản sao Hợp đồng mua bán có ghi ngày tháng và chữ ký của người bán và người mua.
 • Mẫu xác nhận giải quyết và nộp đơn đăng ký hoặc bằng chứng nộp đơn đăng ký với Văn phòng cấp giấy chứng nhận đất đai.
 • Nếu bạn đang mua một ngôi nhà mới, hãy cung cấp một tuyên bố bằng văn bản từ người bán xác nhận rằng ngôi nhà trước đó chưa được bán hoặc sử dụng làm nơi cư trú.
 • Nếu mua nhà theo hình thức trả góp, cần có Giấy chứng nhận quyền sở hữu từ chủ đầu tư xác nhận rằng căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng để ở, bao gồm cả ngày hoàn thiện.

Hợp đồng xây dựng

 • Bản sao Hợp đồng xây dựng có ghi ngày và chữ ký của tất cả các bên.
 • Bản sao hóa đơn thanh toán tiến độ đầu tiên cho việc đặt móng

Chủ sở hữu xây dựng

 • Bản sao của tất cả các biên lai chính cho chi phí xây dựng phát sinh cho việc xây dựng ngôi nhà, ví dụ, móng/gốc cây, khung gỗ, ốp, hệ thống ống nước, điện, mái nhà, bếp. Bằng chứng nộp không được bao gồm chi phí lao động của riêng bạn.
 • Bản sao của bất kỳ hợp đồng nào đã ký nếu bạn mua nhà di động hoặc nhà lắp ghép.
 • Một bản sao của hóa đơn giao hàng nếu bạn đã mua một ngôi nhà di động được xây dựng bên ngoài công trình
 • Tuyên bố theo luật định nêu rõ ngôi nhà đã hoàn thiện và sẵn sàng để ở, cùng ngày thực hiện việc này.

Chi tiết thanh toán trợ cấp

Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn để thanh toán khoản trợ cấp First Home Buyer.

=> Vậy trên đây là thông tin cần thiết khi bạn là người lần đầu tiên mua nhà tại Úc nên lưu ý. Hãy liên hệ cho Cường Nguyễn nếu bạn còn vấn đề gì cần tư vấn nhé^^

Bạn quan tâm đến BĐS Úc, hãy để lại thông tin và Cường sẽ gọi cho bạn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  096.1157.111
  icons8-exercise-96 chat-active-icon