Các yếu tố thúc đẩy tỷ giá đô la Úc

Úc có tỷ giá hối đoái thả nổi, có nghĩa là các chuyển động trong tỷ giá hối đoái của đô la Úc được xác định bởi cầu và cung của đô la Úc trên thị trường ngoại hối. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường này. Một số yếu tố có ảnh hưởng lâu dài hơn đến giá trị của đồng đô la Úc, trong khi những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị của nó trong khoảng thời gian ngắn hơn. Các chuyên gia nhấn mạnh một số động lực chính của tỷ giá hối đoái đô la Úc. Nó cũng thảo luận về can thiệp ngoại hối và các trường hợp mà Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đơn vị tiền tệ so với giá trị của một đơn vị tiền tệ khác (hoặc một nhóm tiền tệ). Ví dụ, giá trị của đồng đô la Úc (AUD) so với đô la Mỹ (USD) thường được viết tắt là AUD / USD. Nó đo lường cần bao nhiêu đô la Mỹ để mua một đô la Úc. Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái AUD / USD là 0,75, điều này có nghĩa là 0,75 USD có thể được đổi thành khoản thanh toán 1 AUD. Khi giá trị của đồng đô la Úc tăng lên so với một loại tiền tệ khác, nó sẽ ‘tăng giá’. Khi nó giảm giá trị, nó sẽ “mất giá”.

Các yếu tố dài hạn

Chênh lệch lãi suất và dòng vốn

Chênh lệch lãi suất của Úc đo lường sự khác biệt giữa lãi suất ở Úc và lãi suất ở các nền kinh tế khác. Chênh lệch lãi suất là động lực chính của cầu và cung đô la Úc. Nó cũng là một động lực quan trọng của dòng vốn, đo lường dòng tiền chảy vào và ra khỏi Úc cho các mục đích đầu tư.

Các điều khoản thương mại và giá cả hàng hóa

Đã có một mối quan hệ chặt chẽ giữa các điều khoản thương mại và giá trị của đồng đô la Úc trong một thời gian dài. Các điều khoản thương mại đo lường tỷ lệ giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu. Nói chung, sự gia tăng trong các điều khoản thương mại có liên quan đến sự tăng giá của đồng đô la Úc, trong khi sự suy giảm trong các điều khoản thương mại có liên quan đến sự giảm giá của đồng đô la Úc.

Thương mại quốc tế

Đô la Úc cũng được mua và bán để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế. Khi người Úc xuất khẩu (hoặc bán) hàng hoá hoặc dịch vụ cho người mua ở nước ngoài, người mua ở nước ngoài mua đô la Úc để thanh toán cho người xuất khẩu (giả sử hàng xuất khẩu được thanh toán bằng đô la Úc). Do đó, sự gia tăng nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Úc cũng làm tăng nhu cầu đối với đô la Úc trên thị trường ngoại hối và sự tăng giá của đồng đô la Úc.
Ngược lại, khi người Úc nhập khẩu (hoặc mua) hàng hóa và dịch vụ từ một người bán ở nước ngoài, thì người nhập khẩu Úc bán đô la Úc để lấy ngoại tệ trả cho người bán ở nước ngoài. Trong trường hợp này, khi người Úc yêu cầu nhập khẩu nhiều hơn, cung đô la Úc trên thị trường ngoại hối tăng lên và đồng đô la Úc giảm giá.

Giá cả và lạm phát

Lý thuyết ngang giá sức mua (PPP) kết nối mức tỷ giá hối đoái với mức giá giữa các nền kinh tế. PPP cho thấy rằng, theo thời gian, tỷ giá hối đoái điều chỉnh để chi phí của hàng hóa và dịch vụ giống nhau ở bất kỳ quốc gia nào. Ví dụ, nếu hàng hóa và dịch vụ ở Úc đắt so với hàng hóa cùng loại ở các nền kinh tế khác, thì theo thời gian, nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ của Úc sẽ giảm xuống. Điều này làm giảm nhu cầu đối với đô la Úc và làm cho đồng đô la Úc giảm giá (như đã giải thích ở trên). Đồng đô la Úc có giá trị thấp hơn sẽ làm giảm giá hàng hóa và dịch vụ của Úc đối với người nước ngoài và chỉ cần tốn khoảng tiền ít hơn để mua hàng hóa và dịch vụ của Úc. PPP tuyên bố rằng quá trình điều chỉnh này sẽ diễn ra cho đến khi hàng hóa và dịch vụ của Úc không còn đắt so với hàng hóa và dịch vụ của các nền kinh tế khác.

Các yếu tố ngắn hạn

Giá trị của đồng đô la Úc có thể dao động đáng kể trong khoảng thời gian ngắn hơn hoặc thậm chí hàng ngày, tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như thay đổi trong tâm lý rủi ro và đầu cơ.

Giá trị của đồng đô la Úc dựa trên các chuyển động trên các thị trường tài chính khác và những thay đổi trong ‘tâm lý rủi ro’ (mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trong các khoản đầu tư của họ). Ví dụ, nếu các nhà đầu tư cảm thấy triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực hơn trước, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Thông thường điều này trùng hợp với sự gia tăng nhu cầu đối với đô la Úc. Các nhà đầu tư trên các thị trường tài chính khác, chẳng hạn như thị trường chứng khoán quốc tế, được coi là phản ứng với những thay đổi trong tâm lý rủi ro theo cách tương tự. Điều này cho thấy rằng những thay đổi trong tỷ giá hối đoái của đồng đô la Úc nói chung đã theo dõi những thay đổi trên thị trường chứng khoán toàn cầu tại các thời điểm khác nhau. Thông thường, đồng đô la Úc tăng giá khi giá trên thị trường chứng khoán toàn cầu tăng và ngược lại

Các nhà đầu tư cũng có thể đưa ra dự đoán về hướng của tỷ giá hối đoái vì nhiều lý do và mua bán đô la Úc để tăng lợi nhuận của họ, điều này có tác động đến tỷ giá.

Chức năng thị trường và sự can thiệp của ngoại hối

Cách tiếp cận can thiệp thị trường ngoại hối của RBA đã phát triển trong 30 năm qua khi thị trường ngoại hối Úc đã ở mức ổn định. RBA vẫn có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối ngay cả khi tỷ giá hối đoái được thả nổi. Nếu thị trường trở nên hỗn loạn hoặc rối loạn chức năng hoặc nếu đồng đô la Úc lệch đáng kể so với giá trị được đề xuất bởi các nguyên tắc cơ bản về kinh tế của Úc, RBA sẽ can thiệp. Theo thời gian, các can thiệp của RBA đã trở nên tập trung hơn và ít thường xuyên hơn. Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra vào năm 2007–2008, RBA lần cuối tham gia vào thị trường ngoại hối bằng cách mua đô la Úc. Điều này cho thấy đồng đô la Úc đã giảm giá nhanh chóng và đáng kể, gây ra sự biến động quá mức trên thị trường hối đoái.

Rối loạn chức năng thị trường có thể xảy ra khi cung hoặc cầu thay đổi mạnh khiến thị trường đô la Úc trở nên ‘một chiều’. Thị trường một chiều có nghĩa là số lượng người bán vượt xa người mua đối với đô la Úc, hoặc ngược lại. Trong môi trường này, đô la Úc có thể trở nên biến động; nghĩa là, nó có thể tăng giá hoặc giảm giá một lượng lớn rất nhanh chóng. Ví dụ, nguồn cung đô la Úc tăng mạnh trên thị trường ngoại hối có thể dẫn đến việc người bán đô la Úc gặp khó khăn trong việc tìm người mua ở mức giá đã thỏa thuận. Trong trường hợp này, đồng đô la Úc có thể mất giá một lượng lớn trong thời gian ngắn.

Sự can thiệp ngoại hối của RBA có thể giúp giảm sự biến động và cải thiện chức năng thị trường bằng cách cân bằng tính một chiều của thị trường. Để ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường ngoại hối, RBA có thể mua hoặc bán đô la Úc, thường để đổi lấy đô la Mỹ. RBA giám sát danh mục dự trữ ngoại hối vì lý do này.

Quý độc giả quan tâm đến chủ đề trên xin vui lòng liên hệ đội ngũ biên tập của Yarraland để biết thêm thông tin chi tiết.

Original Source: RBA
Edited Source: Yarraland

Bạn quan tâm đến BĐS Úc, hãy để lại thông tin và Cường sẽ gọi cho bạn

    096.1157.111
    icons8-exercise-96 chat-active-icon