Chi phí phụ Thêm khi đầu tư bất động sản Úc – Cần Chú Ý !!!

Phí chủ đất vắng mặt

Nếu bạn sở hữu bất động sản ở Victoria, bạn có thể phải trả thuế đất.

Theo thuế đất năm 2020, phí chủ sở hữu vắng mặt là 2% được áp dụng cho đất ở Victoria do chủ sở hữu đất vắng mặt. Phụ phí này là 1,5% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 và 0,5% năm 2016.

Phí chủ đất vắng mặt là một khoản bổ sung bên cạnh thuế đất mà bạn phải trả theo mức phí chung và phí ủy thác.

Bạn phải khai báo nếu bạn là chủ sở hữu vắng mặt, nếu không các hình phạt có thể được áp dụng.

Thế nào là chủ đất vắng mặt?

Chủ sở hữu vắng mặt là người không ở Úc sở hữu đất ở Victoria và có thể là:

 • Một cá nhân vắng mặt,
 • Một công ty vắng mặt, hoặc
 • Người được ủy thác của quỹ tín thác vắng mặt ..

Phụ phí sẽ được áp dụng khi nào?

Nếu bạn là chủ sở hữu không ở Úc vào ngày 31 tháng 12, phụ phí sẽ áp dụng vào năm tính thuế đất tiếp theo.

Khoản phụ phí được tính trên tổng giá trị chịu thuế của mảnh đất tại Victoria mà bạn sở hữu và sẽ được tính vào bảng tính thuế đất ở Victoria của bạn. Việc tính toán phụ phí phụ thuộc vào việc ai sở hữu đất và họ sở hữu nó như thế nào, chẳng hạn đất thuộc sở hữu chung, thuộc sở hữu của một công ty vắng mặt hoặc thuộc sở hữu của người được ủy thác bởi một quỹ tín thác vắng mặt là một cơ quan nào đó.

Phụ phí sẽ không áp dụng nếu đất được miễn thuế đất hoặc nếu tổng giá trị chịu thuế của (các) đất bạn sở hữu dưới $250.000.

Phí để nhà trống đối với chủ sở hữu người nước ngoài

Vào tháng 12 năm 2017, Chính phủ Úc công bố Phí để trống nhà đối với chủ sở hữu nhà ở người nước ngoài.

Theo luật, người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Úc phải trả phí để nhà trống hàng năm nếu ngôi nhà của họ không có người ở hoặc cho thuê trong hơn 183 ngày (sáu tháng) một năm.

Phí để nhà trống là một phần trong Kế Hoạch Tăng Cơ Hội Mua Nhà Và Thuê Nhà Ở của Chính phủ Úc. Nó được đưa ra nhằm mục đích tạo động cơ tài chính để các chủ sở hữu nước ngoài cung cấp nhà ở cho thuê và tăng nguồn cung nhà ở sẵn có tại Úc.

Thông thường, phí để nhà trống sẽ bằng phí nộp đơn xin cấp phép đầu tư nước ngoài mà bạn đã thanh toán trước đó.

Trong mọi trường hợp, bạn sẽ được cho biết phí để nhà trống của bạn là bao nhiêu khi bạn nộp tờ khai đóng phí để nhà trống – không bắt buộc bạn phải tự tính toán.

Nếu bạn mua nhà ở có Giấy miễn trừ không cần xin FIRB cá nhân (New Dwelling Exemption Certificate), phí để nhà trống phải trả sẽ tương đương với phí nộp đơn xin phép đầu tư nước ngoài phải trả cho nhà ở, nếu giấy chứng nhận miễn trừ chưa được cấp.

Nếu phí nộp đơn được miễn, phí để nhà trống phải trả sẽ tương đương với phí nộp đơn xin phép đầu tư nước ngoài ở mức thấp nhất phải trả (ví dụ: $5.500).

Trong trường hợp đồng sở hữu nhà, chỉ một người cần đóng phí và chỉ phải trả một khoản phí. Đối với trường hợp chủ sở hữu căn nhà theo phần trăm, mỗi người sẽ cần đóng phí và phí phải trả sẽ là phí đăng ký đầu tư nước ngoài mà mỗi người phải trả.

 

Bạn quan tâm đến BĐS Úc, hãy để lại thông tin và Cường sẽ gọi cho bạn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  096.1157.111
  icons8-exercise-96 chat-active-icon