Hình phạt – Đại lý bất động sản

Là một đại lý bất động sản, bạn có trách nhiệm hiểu các nghĩa vụ pháp lý của mình theo Đạo luật Đại lý Bất động sản 1980,  Đạo luật Thuê nhà ở 1997 và Đạo luật Bán đất năm 1962 .

Bạn cũng phải hiểu trách nhiệm của mình theo các luật khác đặt ra các quy định cho doanh nghiệp của bạn – ví dụ: Luật Người tiêu dùng Úc và Đạo luật Thương mại Công bằng 2012 , áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp của Tiểu bang Victoria.

Bạn có thể bị phạt nếu vi phạm Đạo luật Đại lý Bất động sản, Đạo luật Thuê nhà ở và Đạo luật Bán đất. Một số tội và hình phạt của chúng được liệt kê dưới đây.

Chúng tôi có nhiều tùy chọn để đối phó với các vi phạm mà chúng tôi xác định được. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách tiếp cận và tuân thủ theo luật của chúng tôi .

Các hình phạt bằng tiền theo Đạo luật đại lý bất động sản, Đạo luật thuê nhà ở và Đạo luật bán đất có thể được thi hành bởi:

  • Một tòa án, sau khi tòa chứng minh được các tuyên án, hoặc
  • Đối với một số hành vi vi phạm nhất định, thông báo vi phạm do các viên chức của chúng tôi đưa ra. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Giới thiệu về thông báo vi phạm của chúng tôi .

Trị giá của một đơn vị phạt là $165,22 cho năm tài chính 2020-21. Số tiền này sẽ thay đổi vào đầu mỗi năm tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chỉ mục phí và tiền phạt – Bộ Ngân khố và Tài chính

Mục của Đạo luật Đại lý Bất động sảnNghĩa vụHình phạt tối đa cho việc sai phạm nghĩa vụ của bạn
12Bạn không được hoạt động như một đại lý bất động sản trừ khi được cấp phép để làm như vậy.Phạt tù 12 tháng hoặc 500 đơn vị hình phạt cho một cá nhân. 1.000 đơn vị phạt cho một công ty.
16 (2) và (3)Bạn không được đóng vai trò là đại diện của đại lý trừ khi bạn đủ điều kiện được tuyển dụng để làm như vậy.
Bạn không được cố ý thể hiện sai rằng bạn đủ điều kiện để được tuyển dụng làm đại diện của đại lý.
500 đơn vị hình phạt
29Bạn không được cho phép hoặc hỗ trợ một người không được cấp phép thực hiện công việc kinh doanh của một đại lý bất động sản.500 đơn vị hình phạt, giấy phép bị hủy bỏ và bị cấm vĩnh viễn hoặc tạm thời
42 (4)Bạn không được xuất bản hoặc cho phép xuất bản một quảng cáo sai sự thật hoặc gây hiểu lầm.25 đơn vị hình phạt
47C (2)Bạn không được tiếp thị tài sản để bán với giá thấp hơn giá bán ước tính của bạn (thường được gọi là báo giá thấp).200 đơn vị hình phạt
55 (1,2)Bạn không được mua hoặc hưởng lợi gián tiếp từ việc mua bất kỳ bất động sản hoặc doanh nghiệp nào mà bạn đang tham gia bán.Bỏ tù 2 năm hoặc 240 đơn vị hình phạt, hoặc cả hai
59 (1)Bạn phải nộp tiền ủy thác vào tài khoản ủy thác tại một tổ chức tài chính được ủy quyền trong thời hạn quy định.
Bạn phải giữ tiền ủy thác trong tài khoản ủy thác cho đến khi nó được thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản điện tử cho người có quyền.
120 đơn vị hình phạt
59 (3)Bạn phải giữ tiền ủy thác trong một tài khoản ủy thác riêng và đang tồn tại tại một tổ chức tài chính được ủy quyền.25 đơn vị hình phạt
59 (7) (a)Bạn phải thông báo cho Consumer Affairs Victoria bằng văn bản trong vòng 14 ngày kể từ ngày mở tài khoản ủy thác, cung cấp tên và số tài khoản cũng như địa chỉ chi nhánh của tổ chức tài chính nơi tài khoản được giữ.60 đơn vị hình phạt
59 (7) (b)Bạn phải thông báo cho Bộ phận Người tiêu dùng Victoria bằng văn bản trong vòng 14 ngày kể từ ngày đóng tài khoản ủy thác.60 đơn vị hình phạt
63 (1,2)Bạn phải lưu giữ hồ sơ kế toán đầy đủ và chính xác cho thấy vị trí thực sự của tiền ủy thác đã nhận và phân tán.25 đơn vị hình phạt
64 (1)Bạn phải kiểm toán tài khoản ủy thác của mình trong vòng ba tháng sau ngày 30 tháng 6 hàng năm.120 đơn vị hình phạt
64 (1A)Bạn phải thuê một kiểm toán viên đủ năng lực để kiểm tra các tài khoản ủy thác của bạn.25 đơn vị hình phạt
64 (3)Bạn phải giữ lại báo cáo đã ký của kiểm toán viên trong bảy năm.20 đơn vị hình phạt
64B (1)Nếu đại lý bất động sản của bạn ngừng kinh doanh, bạn phải thông báo cho Bộ phận Người tiêu dùng Victoria trong vòng 28 ngày và kiểm toán tài khoản ủy thác của bạn trong vòng ba tháng.25 đơn vị hình phạt
90Bạn không được có thiếu hụt có thể báo cáo trong tài khoản ủy thác (Trust Account) của mình.Bỏ tù hai năm hoặc 100 đơn vị hình phạt cho một cá nhân.200 đơn vị phạt cho một tập đoàn.
91 (1,2)Bạn không được sử dụng tiền ủy thác một cách gian lận hoặc giả mạo tài khoản ủy thác.Phạt tù mười năm hoặc 500 đơn vị hình phạt cho một cá nhân. 1000 đơn vị phạt cho một tập đoàn.
Phần của Đạo luật Bán đấtNghĩa vụHình phạt tối đa cho việc vi phạm nghĩa vụ của bạn
33B (4)Nếu bạn đang đại diện cho một người bán đất để bán là đất ở trống hoặc đất có nhà ở, bạn phải đảm bảo cung cấp cho bất kỳ người mua tiềm năng nào một danh sách kiểm tra thẩm định kể từ thời điểm đất được chào bán.60 đơn vị hình phạt
33B (5)Bạn phải đảm bảo danh sách kiểm tra thẩm định theo mẫu đã được Giám đốc của Cục vấn đề người tiêu dùng Victoria phê duyệt.60 đơn vị hình phạt
Phần của Đạo luật về thuê nhà ởNghĩa vụHình phạt tối đa cho việc vi phạm nghĩa vụ của bạn
412 (5A)Bạn không được có chữ ký của người thuê nhà trên mẫu đơn xin đặt cọc trừ khi số tiền thế chân được hoàn trả, và bất kỳ phân bổ nào về số tiền giữa chủ nhà và người thuê nhà, được nêu trong mẫu đơn.20 đơn vị hình phạt

Bạn quan tâm đến BĐS Úc, hãy để lại thông tin và Cường sẽ gọi cho bạn

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    096.1157.111
    icons8-exercise-96 chat-active-icon