HomeBuilder – Gói tài trợ $25,000 khi xây mới hay tân trang đáng kể nhà ở

HomeBuilder (Người Xây Tổ Ấm) cấp cho các chủ sở hữu-kiêm người cư trú đủ tư cách (gồm cả những người mua căn hộ đầu tiên) một gói trợ cấp $25,000 để xây căn nhà mới hoặc nâng cấp sửa chữa đại tu căn hộ hiện tại. HomeBuilder sẽ trợ cấp thị trường xây dựng nhà ở bằng cách khuyến khích xây nhà mới và đại tu sửa chữa trong năm nay.

Tổng quan về gói trợ cấp HomeBuilder

HomeBuilder là gói trợ cấp có thời hạn nhằm giúp thị trường xây dựng nhà để ở phục hồi lại từ khủng hoảng kinh tế do virus Corona.

HomeBuilder sẽ cấp cho các chủ sở hữu kiêm người ở đủ tư cách (gồm cả những người mua căn hộ đầu tiên) một gói trợ cấp $25,000 để xây căn nhà mới hoặc nâng cấp sửa chữa đại tu căn hộ hiện tại, với hợp đồng ký kết trong khoảng từ 4/6/2020 đến 31/12/2020. Việc xây dựng phải bắt đầu thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

HomeBuilder sẽ kết hợp với các chương trình Trợ cấp Chủ Nhân Căn Hộ Đầu Tiên Của Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ (State and Teritory First Home Owner Grant) gồm các gói trợ cấp, miễn giảm thuế môn bài (stamp duty), cũng như Chương Trình Cho Vay Và Siêu Tiết Kiệm Cho Căn Hộ Đầu Tiên Của Chính Quyền Liên Bang (Commonwealth’s First Home Loan Deposit Scheme and First Home Super Saver Scheme).

Nguồn tham khảo: https://treasury.gov.au/coronavirus/homebuilder

Điều kiện hưởng gói trợ cấp HomeBuilder

Để đủ tư cách hưởng HomeBuilder, chủ sở hữu – kiêm người cư trú phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

 • Là con người (không phải công ty hay quỹ)
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Là công dân Úc
 • Nằm trong mức trần thu nhập:
  • Đối với cá nhân: $125,000/năm dựa trên báo cáo thuế thu nhập 2018-19 hoặc trở về sau; hoặc
  • Đối với cặp đôi: $200,000/năm tổng cộng dựa trên báo cáo thuế thu nhập 2018-19 hoặc trở về sau;
 • Ký hợp đồng xây dựng trong khoảng thời gian từ 4/6/2020 đến hết 31/12/2020 để:
  • Xây nhà mới là nơi cư trú chính, với tổng giá trị bất động sản không vượt quá $750,000; hoặc
  • Đại tu sửa chữa nâng cấp căn hộ hiện tại là nơi cư trú chính, với giá trị hợp đồng tu sửa từ $150,000 đến $750,000, và giá trị căn hộ hiện tại không vượt quá $1,5 triệu;
 • Việc xây dựng phải bắt đầu trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Quy trình và Thời điểm

HomeBuilder sẽ được thực hiện thông qua Thỏa Thuận Đối Tác Quốc Gia (National Partnership Agreement), ký bởi chính phủ của Khối Thịnh Vượng Chung và các Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ. Cách làm này sẽ tận dụng các cơ chế có sẵn của các tiểu bang và vùng lãnh thổ để phân phối khoản trợ cấp HomeBuilder.

Khi các Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký HomeBuilder, họ sẽ xét lùi lại đến ngày nộp các đơn này kể từ 4/6/2020.

Thông tin về việc khi nào và làm thế nào để được hưởng HomeBuilder sẽ có thông qua các văn phòng liên quan của Tiểu Bang hoặc Vùng Lãnh Thổ.

Tác động đến ngân sách

Biện pháp này dự kiến sẽ tốn $680 triệu. Chi phí cuối cùng của chương trình sẽ phụ thuộc vào mức độ đăng ký thực tế và có thể khác với các ước tính này vì HomeBuilder là chương trình không có giới hạn và phụ thuộc vào nhu cầu.

Các Trường hợp cụ thể về gói trợ cấp HomeBuilder

Người mua nhà đầu tiên Emma và Liam quyết định mua gói Nhà và Đất

Emma và Liam ký hợp đồng Nhà và Đất trị giá $550,000 vào 25/9/2020. Ngân hàng của Emma và Liam đại diện cho họ để nộp đơn tới phòng thuế vụ Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ để nhận gói HomeBuilder $25,000. Phòng thuế vụ liền thực hiện phép kiểm tra tính hợp lệ và rà soát các tài liệu của cặp đôi và xác nhận rằng cả Emma và Liam đều là công dân Úc, trên 18 tuổi, có thu nhập trước thuế tổng cộng dưới $200,000 dựa trên bản khai thuế 2018-19 của họ và giá trị hợp đồng nằm dưới mức trần $750,000.

Vì cặp đôi đều là người mua nhà đầu tiên, Emma và Liam cũng có thể thỏa mãn điều kiện cho Gói Trợ cấp Chủ Sở Hữu Nhà Đầu Tiên và ưu đãi thuế trước bạ của Tiểu Bang (State’s First Home Owner Grant and stamp duty concessions) cũng như Chương Trình Cho Vay Và Siêu Tiết Kiệm Cho Căn Hộ Đầu Tiên Của Chính Quyền Liên Bang (Commonwealth’s First Home Loan Deposit Scheme and First Home Super Saver Scheme).

Chủ Sở Hữu – Kiêm Cư Trú Cassidy quyết định đại tu sửa chữa nhà của cô

Cassidy ký hợp đồng đại tu sửa chữa căn nhà của cô vào 31/12/2020, với giá trị phần sửa chữa là $400,000. Giá trị căn nhà của cô là $900,000 (bao gồm cả giá căn nhà và mảnh đất). Cassidy trả thợ xaay $10,000 để bắt đầu đại tu nhà cô ấy vào 2/2/2021. Cassidy sau đó quyết định nộp đơn trực tiếp lên phòng thuế vụ Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ để nhận gói HomeBuilder $25,000.

Phòng thuế vụ thực hiện thao tác kiểm tra tính hợp lệ và xác nhận rằng Cassidy sở hữu căn nhà, là công dân Úc, trên 18 tuổi, và có thu nhập trước thuế dưới $125,000 dựa trên báo cáo thuế thu nhập 2019-20 của cô. Phòng thuế vụ cũng xác nhận rằng giá trị phần sửa chữa nằm trong khoảng từ $150,000 đến $750,000, và giá trị căn nhà của cô dưới $1,5 triệu và Cassidy đã trả khoản tiền giai đoạn đầu cho việc sửa chữa. Phòng thuế vụ phê duyệt đơn của cô.

Vì Cassidy đã sở hữu căn nhà của cô, cô không thỏa mãn điều kiện Gói Trợ cấp Chủ Sở Hữu Nhà Đầu Tiên cũng như Chương Trình Cho Vay Và Siêu Tiết Kiệm Cho Căn Hộ Đầu Tiên.

Người mua nhà đầu tiên Rebecca quyết định mua căn chung cư off-the-plan

Người mua nhà đầu tiên Rebecca ký hợp đồng để mua căn hộ chugn cư off-the-plan trị giá $550,000 vào 6/10/2020.

Ngân hàng của Rebecca thay mặt cô nộp đơn cho phòng thuế vụ Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ để xin gói HomeBuilder $25,000. Phòng thuế vụ thực hiện thao tác kiểm tra và rà soát các tài liệu trong đơn của Rebecca. Phòng thuế vụ xác nhận Rebecca là công dân Úc, trên 18 tuổi, có thu nhập trước thuế dưới $125,000 dựa trên báo cáo thuế thu nhập 2018-19 của cô và giá trị căn chung cư off-the-plan nằm dưới mức trần $750,000.

Vì Rebecca là người mua nhà đầu tiên, cô cũng có thể thỏa mãn điều kiện cho Gói Trợ cấp Chủ Sở Hữu Nhà Đầu Tiên và ưu đãi thuế trước bạ của Tiểu Bang, cũng như Chương Trình Cho Vay Và Siêu Tiết Kiệm Cho Căn Hộ Đầu Tiên Của Chính Quyền Liên Bang.

Chủ sở hữu – cư trú Jacqui và Henry quyết định phá dỡ và xây lại ngôi nhà hiện tại của họ

Jacqui và Henry ký hợp đồng xây dựng để phá dỡ và xây mới lại ngôi nhà hiện tại của họ vào 24/8/2020, với giá trị hợp đồng phá dỡ và xây lại ở mức $400,000. Giá trị bất động sản là $800,000 (bao gồm cả giá trị hiện tại của căn nhà và mảnh đất). Cặp đôi trả cho thợ xây $15,000 để bắt đầu phá dỡ và xây lại vào 14/9. Ngân hàng của Jacqui và Henry thạy họ nộp đơn lên phòng thuế vụ Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ để nhận gói HomeBuilder $25,000.

Phòng thuế vụ thực hiện thao tác kiểm tra và xác nhận cặp đôi sở hữu căn nhà, đều là công dân Úc, trên 18 tuổi, có thu nhập trước thuế tổng cộng dưới $200,000 dựa trên bản khai thuế 2018-19 của họ và giá trị căn nhà hiện tại và mảnh đất trước khi sửa chữa là dưới $1,5 triệu. Hợp đồng xây dựng cũng nằm trong khoảng giá cho phép sửa chữa nhà (từ $150,000 tới $750,000) và cặp đôi đã trả tiền giai đoạn đầu cho sửa chữa. Phòng thuế vụ phê duyệt đơn.

Vì Jacqui và Henry đã sở hữu căn nhà, họ không thỏa mãn điều kiện Gói Trợ cấp Chủ Sở Hữu Nhà Đầu Tiên cũng như Chương Trình Cho Vay Và Siêu Tiết Kiệm Cho Căn Hộ Đầu Tiên.

Chủ sở hữu – cư trú Carla và Andrew quyết định xây nhà mới trên lô đất trống

Carla và Andrew quyết định xây nhà mới trên lô đất trống họ sở hữu. Giá trị lô đất là $400,000 và hợp đồng xây dựng mà Carla và Andrew ký là $300,000. Carla và Andrew ký hợp đồng trên vào 4/7/2020 và trả khoản tiền giai đoạn đầu tiên khi việc xây dựng khởi công vào 2/8/2020.

Tiểu Bang nơi mà Carla và Andrew sinh sống ký Thỏa Thuận Đối Tác Quốc Gia HomeBuilder vòa 23/8/2020 và bắt đầu nhận đơn xin HomeBuilder qua phòng thuế vụ vào 27/8.

Carla và Andrew nộp đơn xin HomeBuilder thông qua phòng thuế vụ và phòng thực hiện thao tác kiểm tra tính hợp lề và xác nhận cặp đôi sở hữu căn nhà, đều là công dân Úc, trên 18 tuổi, có thu nhập trước thuế tổng cộng dưới $200,000 dựa trên bản khai thuế 2018-19 của họ và giá trị bất động sản( căn nhà hiện tại và mảnh đất) dưới $750,000, hợp đồng ký vào hoặc sau ngày 4/6/2020 và trước 31/12/2020, và họ đã trả khoản tiền giai đoạn đầu. Phòng thuế vụ phê duyệt đơn.

Vì Carla và Andrew không phải người mua nhà đầu tiên, họ không thỏa mãn điều kiện Gói Trợ cấp Chủ Sở Hữu Nhà Đầu Tiên cũng như Chương Trình Cho Vay Và Siêu Tiết Kiệm Cho Căn Hộ Đầu Tiên.

Chủ sở hữu – kiêm người xây dựng và những người muốn xây nhà mới hoặc đại tu nhà hiện tại với tư cách bất động sản dạng đầu tư đều không hợp lệ cho gói HomeBuilder.

Khi thỏa thuận hợp đồng xây dựng, các bên phải giao dịch mua bán ngoài (deal with each other at arm’s length) . Có nghĩa là, hợp đồng phải là giữa 2 bên một cách tự do và độc lập với nhau, và không có mối quan hệ đặc biệt nào, ví dụ như họ hàng. Điều khoản hợp đồng phải hợp lý về mặt thương mại, và giá hợp đồng không nên bị thổi phồng so với giá thị trường.

Công việc sửa chữa hoặc xây dựng phải được thực hiện bởi ‘nhà thầu’ cung cấp dịch vụ xây dựng được đăng ký hoặc cấp phép (phụ thuộc vào Tiểu Bang hoặc Vùng Lãnh Thổ mà bạn sinh sống) và được ghi tên là Nhà Xây Dựng trên giấy phép xây dựng căn nhà.

Phần sửa chữa phải là để cải thiện khả năng tiếp cận, an toàn và chất lượng sinh hoạt của nơi sinh sống. Đó không thể là phần cộng them vào bất động sản như là bể bơi, sân tennis, Spa xông hơi ngoài trời, lều chứa đồ hay garage (không dính liền với bất động sản).

HomeBuilder sẽ không bị đánh thuế – để đồng nhất với các Gói Trợ cấp Cho Chủ Sở Hữu Nhà Đầu Tiên đang có của Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ.

Bạn quan tâm đến BĐS Úc, hãy để lại thông tin và Cường sẽ gọi cho bạn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  096.1157.111
  icons8-exercise-96 chat-active-icon